Klachtenregeling


Heb je een klacht over onze verloskundigenzorg of over een van ons? Praat hierover eerst met de verloskundige zelf. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.
www.knov.nl