Wie zijn wij

Utrecht | Oost

Onze verloskundigen

image

Mieke Vink

image

Verine Slippens

image

Lisette Roelofs

image

Annemarie Idema-Poker

image

Marloes Noppers

image

Maret Mertens

anneke

Anneke Wolterink

Maret startte verloskundigenpraktijk Utrecht | Oost in 1990.
In 1998 kwam Mieke bij de praktijk, in 2001 Lisette en Annemarie. Verine vergezelt ons sinds 2005 en in 2013 vulde Marloes ons team aan. Sinds 2017 werkt Anneke bij ons en maakt ons team compleet. Samen hebben we dus bijna 100 jaar ervaring bij verloskundigenpraktijk Utrecht | Oost!

antoinette

Antoinette Snel is onze praktijkassistente.
Zij ondersteunt ons tijdens het spreekuur in de Bloemstraat.
Bovendien houdt Antoinette dan telefonisch spreekuur.
Indien je een medische vraag hebt, zal zij één van de verloskundigen vragen je terug te bellen.

 

 

Waarneming in de praktijk

Verine is in verband met ziekte onverwacht uitgevallen in de praktijk. De precieze duur van haar afwezigheid is nu nog niet bekend, maar zal tijdelijk zijn. We hebben voor december en januari een fijne oplossing kunnen vinden, waarmee wij overtuigd zijn de goede zorg te kunnen bieden die jullie van ons gewend zijn.

In december en januari zullen er 2 collega’s uit de stad een aantal diensten voor ons doen: Nathalie Bonte en Janneke Straeter.

Nathalie en Janneke werken beiden als waarnemend verloskundige bij onze collega’s van de Verloskundigenpraktijk Westerkade en zijn goede bekenden in de regio en Janneke zelfs in onze praktijk.
Beiden zijn verloskundigen met veel ervaring en hun verloskundig werken sluit goed aan bij onze praktijkvisie. We zijn dan ook blij dat ze bij ons komen werken.

Eind december nemen we helaas afscheid van Anneke Wolterink, zij gaat samen met haar vriend een jaar in Dublin werken. Wij wensen haar veel plezier met dit avontuur.

Per 01 januari hebben wij een leuke nieuwe vaste collega gevonden in Marlot Pluimers. Marlot werkt al ruim 4 jaar in Utrecht en is een goede bekende van de praktijk. Marlot zal ook zoveel mogelijk dagen voor Verine opvangen, zodat jullie zo min mogelijk wisseling in gezichten zien.

Teamoverleg

Werken in teamverband betekent dat goed overleg noodzakelijk is om goede zorg te kunnen garanderen. Wij hebben daarom iedere week een praktijkoverleg. Tijdens dit overleg bespreken we alle nieuwe cliënten en de zwangeren bij wie die week bijzonderheden geconstateerd zijn. Tijdens iedere wisseling van dienst komen deze bijzonderheden nogmaals ter sprake.

Beveiligd systeem

Wij werken met een goed beveiligd, online systeem. Daarin kunnen wij, waar we ook zijn, altijd de gegevens van onze cliënten inzien. Zo zijn te allen tijde de juiste en actuele medische gegevens van jou bekend.