Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over het Coronavirus (COVID-19).

 

Zwangerschap

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het Coronavirus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts.

Moet ik mij extra zorgen maken nu ik zwanger ben?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met het coronavirus meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er een iets grotere kans op vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit een spontane vroeggeboorte is, of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Verloopt het Coronavirus anders voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het Coronavirus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Is er iets waar ik in mijn zwangerschap extra op moet letten in deze 'coronatijd'?
Volgens de richtlijnen van het RIVM behoren zwangere vrouwen niet tot de risicogroep. Het is wel belangrijk om de algemene adviezen op te volgen betreffende hygiëne en het bewaren van ‘sociale afstand’ (1,5 meter afstand van niet-huisgenoten).

Ik heb het coronavirus en zit in thuisisolatie; gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundige wat u in uw geval kunt doen.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen reden om bij de gynaecoloog onder controle te gaan. Wel wordt voorlopig aangeraden om vanaf 28weken groeiecho’s te laten maken als je Corona doorgemaakt hebt.

Bevallen

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Is er nog wel tijd om bevallingen te begeleiden? 
Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Onze capaciteit en die in de ziekenhuizen is niet anders dan voorheen.

Heb je een verhoogd risico op het coronavirus als je in het ziekenhuis bevalt?
In principe niet, de zorgverleners zijn fit.  Als ze klachten en koorts hebben mogen ze niet werken. Daarnaast zijn er aparte bevalkamers voor zwangeren met het coronavirus.  

Zal er over een maand nog plek zijn om poliklinisch te bevallen?
Hoe de situatie over langere tijd zal zijn kunnen wij helaas nog niet zeggen, maar vooralsnog is de beschikbaarheid hetzelfde.

Er zijn angsten dat er geen verloskundigen beschikbaar zouden zijn vanwege het coronavirus. Zijn deze angsten gegrond?
Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. De capaciteit is niet anders dan voorheen.

De kraamtijd

Mag ik borstvoeding geven als ik het coronavirus heb?
Dit mag zeker. Borstvoeding is in het algemeen de beste voeding voor het kind. Voor zover nu bekend zijn de voordelen van borstvoeding groter dan de mogelijke nadelen, ook als u corona heeft. Het coronavirus is niet aangetoond in moedermelk.
Het belangrijkste risico voor het kind is het directe contact met de moeder en de mogelijke verspreiding van het virus via handen of druppels. Daarom raden we aan om goed op uw hygiëne te letten: handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, een eigen borstkolf of fles gebruiken en de borstkolf of fles goed schoonmaken na gebruik. Omdat u het virus kunt overbrengen aan de baby, kunt u overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Hoe kwetsbaar is een pasgeborene met het coronavirus?
Meestal heeft een pasgeborene een mild ziekteverloop. De baby kan echter wel andere mensen besmetten. Houdt u zich aan de regels van het RIVM om dit te voorkomen.

Kan ik met mijn pasgeboren baby de deur uit?
Ja, dit is geen probleem. Houdt u zich hierbij wel aan de regels van het RIVM.

Hoe zorg je nou goed voor jezelf in de kraamtijd met weinig hulp?
Het belangrijkste is dat u bekijkt wat nu echt nodig is. Stel prioriteiten. Laat eten maken door derden en indien nodig op de stoep zetten. Breng structuur aan samen met uw partner. Zeker als u meerdere kinderen heeft kan het zwaar zijn en dit mag ook zo zijn.

Mag ik kraambezoek ontvangen?
Naast het eigen gezin is het advies om in de eerste kraamweek en zolang er kraamzorg wordt verleend geen kraambezoek te ontvangen.
Kwetsbare groepen (mensen boven de 70 jaar en/of met een onderliggende ziekte zoals suikerziekte, longproblemen) komen liever helemaal niet op kraambezoek. Probeer out of the box te denken, plan bijvoorbeeld Skype-kraamvisite of organiseer een online kraamborrel.