Aangifte

Na de geboorte ben je verplicht je kind binnen 3 werkdagen aan te geven bij het stadskantoor Utrecht als jullie kindje in Utrecht geboren is en bij het gemeentehuis van Gemeente Bunnik als de geboorte in Bunnik is geweest. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Dit geldt ook voor zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen. Indien het termijn van 3 dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt het termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Neem de volgende documenten mee te nemen naar het stadskantoor:

 • paspoort of ID-bewijs (van degene die aangifte doet)
 • paspoort of ID-bewijs van de moeder
 • akte van erkenning (als je niet getrouwd bent)
 • akte van naamskeuze
 • je trouwboekje als je getrouwd bent. (je kindje wordt bijgeschreven in het trouwboekje. Dit is niet verplicht)

 

Digitale geboorteaangifte

De aangifte van geboorte kan momenteel ook digitaal. Door het coronavirus vragen we u om hiervan gebruik te maken en de geboorteaangifte digitaal te doen. Is het niet mogelijk om het digitaal te doen? Maak dan een afspraak. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Uw kind is in de gemeente Utrecht geboren. Als uw kind in een andere gemeente geboren is, kijk dan op de website van die gemeente hoe u aangifte kunt doen.
 • U hebt DigiD. Hebt u dit niet? Vraag een DigiD aan.
 • Bij de aangifte moet u (foto's van) de volgende documenten uploaden:
  • verklaring van geboorte/bevallingsverslag van de verloskundige/behandelend arts.
  • erkenningsakte (als dit van toepassing is).
  • akte van naamskeuze (als dit van toepassing is).
 • Uw aangifte wordt door Burgerzaken gecontroleerd bij het ziekenhuis waar uw kind is geboren of bij uw verloskundige.

De ambtenaar van de gemeente maakt een geboorteakte op, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van je kind. Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt hij ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Aangifte van geboorte in Nederland is gratis.

Nederlands