Kraamzorg

In Nederland heb je recht op kraamzorg: hulp en begeleiding in de eerste week na de bevalling. De kraamverzorgster zal je tijdens de kraamtijd begeleiden bij de verzorging van jezelf en je kind. Zij zal jullie ook begeleiden in het geven van borstvoeding. Afhankelijk van het aantal beschikbare uren verricht de kraamverzorgster wat huishoudelijke taken. Daarnaast overlegt zij met ons als er problemen zijn.

De kraamverzorgster zorgt voor een goede start voor jullie als gezin!

Let er op dat je je tijdig aanmeldt voor kraamzorg: doe dit bij voorkeur vóór de 16e week in je zwangerschap.