Binnen onze praktijk lopen regelmatig studenten verloskunde uit Maastricht stage. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een goede opleiding voor nieuwe collega’s in ons vak.

Studentbegeleiding

We geven begeleiding aan studenten uit alle studiejaren van de vierjarige opleiding. Studenten leren zelfstandig te werken onder onze begeleiding. Ze zijn aanwezig bij spreekuren, bevallingen en kraambedden. Eerstejaars studenten kijken voornamelijk, tweede- en derdejaars studenten verrichten deelhandelingen. Vierdejaars studenten werken soms aan het einde van hun stage, zelfstandig op het spreekuur en tijdens de kraamvisites. Studenten begeleiden nooit alleen een bevalling.

De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de verloskundige.

Aanwezigheid student

Veel cliënten ervaren de aanwezigheid van een student als positief. Op het bord in de wachtkamers, op onze social media en op deze website lees je welke studenten stage bij ons lopen. Je kunt de student tegenkomen bij je spreekuurconsult, tijdens je bevalling of bij kraamvisites.  Heb je vragen over of bezwaar tegen het aanwezig zijn van een student bij je controle? Meld dit dan bij onze assistente of bij ons.

Wydiënne Bakkal

Wydiënne Bakkal


Op dit moment loopt Wydiënne Bakkal stage bij ons. Zij is een 3e jaars verloskundige in opleiding. Van 25 april t/m 27 mei 2022 kunnen jullie haar tegenkomen tijdens spreekuren, visitediensten en bij de bevalling. Ontzettend fijn als Wydiënne van jullie de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen tot een goede verloskundige maar voel je ook vrij het aan te geven als je het niet prettig vindt dat ze aanwezig is bij de controles, visites of je bevalling.