GROW methode

Wij werken met een nieuwe methode (GROW-NL genaamd) om de groei van ongeboren kinderen te volgen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen die te klein zijn voor de zwangerschapsduur door het toepassen van deze methode beter worden opgespoord.

Door te meten volgens de GROW-NL kan de verloskundige de groei van ieder kind individueel beoordelen; bereikt het kind zijn optimale gewicht? Dit kan namelijk voor ieder kind anders zijn, afhankelijk van verschillende factoren zoals het gewicht, afkomst en lengte van de moeder.

Wat betekent dit voor je?


Vanaf 27 weken zwangerschapsduur zal de verloskundige uitwendig de lengte van je baarmoeder opmeten en dit invullen op een grafiek in je dossier. Zo kunnen we de groei van de baarmoeder volgen. De groei van de baarmoeder is een goede maat voor de groei van je kind. Dat wil zeggen dat als je baarmoeder normaal groeit, er geen zorgen zijn over de groei van je baby. Het is dan niet nodig een echo te maken.

Wanneer de baarmoeder niet groeit volgens de lijnen van de grafiek, wordt een echo gemaakt om je kind te meten en in te schatten hoeveel hij/zij op dat moment weegt. Dit geschatte gewicht wordt ook ingevuld in de grafiek. Afhankelijk daarvan zal gekeken worden of er verdere actie noodzakelijk is.
Om de groei van de baarmoeder goed te kunnen meten, is het belangrijk dat dit niet door teveel verschillende verloskundigen gemeten wordt. Het liefst door twee, maximaal drie verloskundigen. Dit betekent dat je vanaf 27 weken bij een vast groepje van verloskundigen voor de controles komt. We vragen hiervoor jullie begrip tijdens het maken van afspraken.

Let op


Een volle blaas kan de meting verstoren. Zorg er daarom voor dat je blaas leeg is vóór het onderzoek. We vragen je dan ook te plassen voor je afspraak (thuis of bij aankomst op de praktijk).