Onderzoek

Om de gezondheid van jou en je kindje goed in de gaten te kunnen houden, worden tijdens je zwangerschap meerdere onderzoeken gedaan. Sommige onderzoeken zijn standaard, andere gebeuren alleen wanneer daar specifiek aanleiding toe is.

Bloedonderzoek


Voordat je drie maanden zwanger bent, vindt er in het ziekenhuis een bloedonderzoek plaats. Bij iedere zwangere is dat hetzelfde onderzoek. Bij dit standaardonderzoek wordt je bloed onderzocht op diverse kenmerken.

Hemoglobinegehalte
Hiermee kunnen we bepalen of je geen bloedarmoede hebt.

Bloedgroep
Er wordt gekeken welke bloedgroep je hebt: A, B, AB of 0 (nul).

Rhesus-D-factor
Ieders bloed heeft een bepaalde rhesus-D-factor. Van alle mensen is ongeveer 85 % Rhesus-D-positief en 15% is Rhesus-D-negatief. Als je Rhesus-D-positief bent, heeft dit verder geen consequenties.
Heb je rhesus-D-negatief bloed, dan krijg je in en na je zwangerschap extra onderzoeken en zonodig Rhesus D antistoffen toegediend. Daarmee voorkomen we dat je antistoffen aanmaakt tegen het bloed van je kindje, als die rhesus-D-positief is.

Het kan gebeuren dat er tijdens de zwangerschap bloed van je baby in jouw bloedbaan komt. Bij de geboorte is die kans groter. Komt er bloed van een Rhesus-D-positieve baby in de bloedbaan van een Rhesus-D-negatieve moeder, dan kan de moeder afweerstoffen tegen Rhesus positief bloed gaan maken. Deze antistoffen kunnen via de navelstreng het bloed van de baby bereiken en afbreken, waardoor baby bloedarmoede krijgt.

Daarom wordt - als je rhesus-D-negatief bent- na 27 weken zwangerschap opnieuw bloed afgenomen en onderzocht op eventuele rhesusantistoffen. Ook wordt uit jouw bloed de bloedgroep van je kindje bepaald. Mocht je kindje Rhesus positief zijn dan krijg je een injectie met anti-rhesus-D immunoglobuline. Dit om te voorkomen dat je in de laatste twee maanden van de zwangerschap alsnog antistoffen gaat maken. Als de baby Rhesus-D-positief is, krijgt je binnen 24-48 uur na de bevalling nog zo'n injectie toegediend. Daardoor is de kans heel klein dat je antistoffen gaat maken.
Een brochure van het RIVM over bloedgroepantistoffen kun je hier downloaden.

Rhesus c
Er bestaan nog meer rhesusfactoren, zoals rhesus c. Ook als je rhesus-c-negatief bent, wordt er tijdens de zwangerschap bij 27 weken nogmaals bloed afgenomen om de bloedgroep van je kindje te bepalen. Mocht je kindje rhesus-c-positief zijn, dan kunnen we na de geboorte extra alert zijn op de gezondheid van je baby.

Klik op onderstaande brochure van het RIVM over Rhesus-bloedgroep voor uitgebreide informatie.

afbeelding Rhesus

Antistoffen tegen rode bloedlichaampjes in het algemeen
In het onderzoek wordt ook gekeken naar antistoffen tegen rode bloedlichaampjes in het algemeen. Zie ook onderstaande folder "Bloedgroepantistoffen en zwangerschap".

abeelding IEA

Syfilis
Syfilis, ofwel Lues is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die iemand kan oplopen door onveilig te vrijen. Om besmetting van de baby te voorkomen, is het belangrijk de ziekte zo vroeg mogelijk in de zwangerschap op te sporen. Als uit het bloedonderzoek blijkt dat je syfilis hebt, dan word je verwezen naar een gynaecoloog en krijgt je antibiotica.

Hepatitis B
Hepatitis B is een ziekte waarbij een infectie van de lever optreedt door het hepatitis B-virus. Soms hebben mensen geen klachten en weten dus niet dat zij besmet zijn. Na de besmetting blijft een deel van de mensen het hepatitis B-virus bij zich dragen. Als je ‘virusdrager’ bent, heeft dat tijdens de zwangerschap geen schadelijke gevolgen voor de baby. Wel kan tijdens de geboorte de baby alsnog in aanraking komen met het virus en geïnfecteerd worden.
Om deze besmettingskans te verkleinen volgen wij een protocol, een onderdeel van dit protocol is de vaccinatie van je kindje na de geboorte.

HIV
Als de hiv-test positief is, dan ben je drager van het virus. In dat geval word je doorverwezen naar een gespecialiseerd hiv-centrum. Als je met hiv besmet bent, kan dit virus tijdens de zwangerschap of bevalling via je bloed op je baby worden overgedragen, of daarna via borstvoeding. De kans op besmetting van de baby kan sterk worden verminderd door virusremmers te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Bloedsuikerwaarde
Een verhoogde bloedsuikerwaarde kan een aanwijzing zijn voor diabetis, ofwel suikerziekte.
Als er een reden voor is zullen wij bij een zwangerschapsduur tussen 24-28 weken een verwijzing meegeven voor een uitgebreide Glucose tolerantie test: dit onderzoek wijst uit hoe jouw lichaam reageert op een suikerbelasting.

meer informatie: Glucose tolerantietest

Rode hond
Antistoffen voor rubella “Rode Hond”: dit geeft aan of je wel of niet beschermd bent tegen het Rode Hond-virus.

 Klik voor meer informatie op onderstaande folder "Zwanger"

afbeelding zwanger

 terug naar boven

Echo's


Termijnecho:

We maken bij iedere zwangere een termijnecho. De termijnecho wordt bij voorkeur verricht bij een zwangerschapsduur van 10 tot 12 weken.

Met de termijnecho kunnen we:

  • vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt
  • vaststellen of het een intacte zwangerschap is, dat wil zeggen dat het hartje klopt
  • zien of het om een eenling- of meerlingzwangerschap gaat
  • de “duur” van de zwangerschap vaststellen: de afmetingen van het kind geven een vrij nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum

Waar kun je de echo laten maken?
Het onderzoek wordt verricht door een echoscopiste. Binnen onze praktijk maakt Lisette de echo's, je kunt hiervoor een afspraak maken via ons telefonische spreekuur. Ook kun je met verwijzing naar het Echobureau Utrecht (op een andere dag), naar het Diakonessenhuis of naar een ander echobureau naar keuze gaan voor de termijnecho.

Meebrengen naar het onderzoek
Je wordt verzocht je verzekeringsgegevens, je paspoort en de verwijzing voor de echo mee te nemen.
Je partner is natuurlijk welkom bij het onderzoek. Bedenk wel dat de aanwezigheid van meer personen naast je partner storend kan zijn voor jou en de echoscopiste. Het betreft immers nog steeds een medisch onderzoek en geen ‘pretecho’.

Meer weten over echo’s? Lees de vijf vragen en antwoorden.

terug naar boven

Prenatale screening


In Nederland kunnen alle zwangere vrouwen keuzes maken over prenatale screening. Tijdens de eerste controle wordt gevraagd of je meer informatie wilt.

Wat is prenatale screening?

‘Prenataal’ betekent ‘vóór de geboorte’. Een screening is een onderzoek door middel van een test. Bij prenatale screening wordt onderzocht of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking.

Counseling

Counseling is een uitgebreid informatiegesprek met je verloskundige waarin op alle mogelijkheden van de prenatale screening wordt ingegaan. Hierbij worden de voor- én nadelen van de tests besproken. Dit gesprek vindt altijd plaats voorafgaand aan je definitieve keuze voor wel of geen onderzoek.

NIPT

Vanaf 1 april 2017 hebben zwangeren de mogelijkheid te kiezen voor de NIPT als eerste test voor prenatale screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom. Momenteel wordt de NIPT nog in studieverband uitgevoerd in Nederland. Bij de NIPT-test wordt er bij de zwangere vrouw bloed afgenomen en dit wordt onderzocht in het laboratorium. In het bloed van de moeder is naast haar eigen DNA (erfelijk materiaal), ook DNA van de placenta (moederkoek) aanwezig. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als DNA van het kind. Met de NIPT kan dit DNA worden onderzocht op trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom).

De betrouwbaarheid van de NIPT test is erg hoog. Wanneer de NIPT test zegt dat er geen sprake is van een trisomie (21, 13 of 18) dan is de kans dat dit toch het geval is kleiner dan 1:1000. Wanneer na de NIPT test sprake lijkt te zijn van een trisomie is er nog enkele procenten kans dat het kindje alsnog geen trisomie heeft. Om meer zekerheid te krijgen word je een vlokkentest of vruchtwater punctie aangeboden. 

  • De NIPT kan uitgevoerd worden vanaf 11 weken zwangerschap
  • De NIPT kost 175 euro (geen vergoeding door de zorgverzekeraar)
  • De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn
  • De uitslag duurt 10 werkdagen
  • De NIPT geeft GEEN uitslag over het geslacht van de baby

Combinatietest

Naast de NIPT blijft de mogelijkheid bestaan dat je kunt kiezen voor de combinatietest. De combinatietest is een kansbepalende test tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap die bestaat uit een echo (de nekplooimeting) en een bloedonderzoek (serumtest). De uitkomsten van die twee tests geven aan of jouw kind een verhoogde kans heeft op een chromosoomafwijking. De bekendste is het syndroom van Down, maar ook het Patausyndroom en het Edwardssyndroom worden onderzocht.

Als uit de test blijkt dat de kans op één van deze syndromen verhoogd is, dan kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Iedere zwangere mag een nekplooimeting en bloedonderzoek laten verrichten.

De combinatietest kan uitgevoerd worden tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap
De combinatietest kost 168 euro (meestal geen vergoeding zorgverzekeraar)
De uitslag van de combinatietest is een kansbepaling
De uitslag duurt +/- 1 week

Wil je meer informatie en hulp bij de keuze voor prenatale screening, kijk dan op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en klik op onderstaande folder.

afbeelding PNS

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)/ de 20 wekenecho

Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) wordt rond 20 weken zwangerschap uitgevoerd. Het is een uitgebreide echo waarbij een aantal structuren van het ongeboren kindje worden bekeken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hersenen, de rug, de nieren en het hart. Tijdens het spreekuur vertellen we meer over de 20 weken echo Je kunt ook alvast meer lezen in de folder.

De 20 wekenecho zit in de basisverzekering en wordt door je zorgverzekeraar vergoed.

afbeelding SEO

terug naar boven

Prenatale diagnostiek


Je komt in aanmerking voor prenatale diagnostiek  wanneer in de familie bepaalde aangeboren of erfelijke aandoeningen voorkomen. Prenatale diagnostiek betekent doorgaans het laten doen van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Tijdens je eerste controle kunnen we, indien van toepassing en je dit wenst, meer informatie geven over deze onderzoeken.