Voordat je drie maanden zwanger bent, vindt er bij elke zwangere een bloedonderzoek plaats. Van ons krijg je een labformulier van Saltro mee waarmee je zonder afspraak bloed kan gaan laten prikken bij een Saltro locatie (Bijv. Bosboomstraat)

Bij dit standaardonderzoek wordt je bloed onderzocht op diverse kenmerken.

Hemoglobinegehalte
Hiermee kunnen we bepalen of je geen bloedarmoede hebt.

Bloedgroep
Er wordt gekeken welke bloedgroep je hebt: A, B, AB of O.

Rhesus-D-factor
Ieders bloed heeft een bepaalde rhesus-D-factor. Van alle mensen is ongeveer 85 % Rhesus-D-positief en 15% is Rhesus-D-negatief. Als je Rhesus-D-positief bent, heeft dit verder geen consequenties.
Heb je rhesus-D-negatief bloed, dan krijg je in en na je zwangerschap extra onderzoeken en zonodig Rhesus D antistoffen toegediend. Daarmee voorkomen we dat je antistoffen aanmaakt tegen het bloed van je kindje, als die rhesus-D-positief is.
Het kan gebeuren dat er tijdens de zwangerschap bloed van je baby in jouw bloedbaan komt. Bij de geboorte is die kans groter. Komt er bloed van een Rhesus-D-positieve baby in de bloedbaan van een Rhesus-D-negatieve moeder, dan kan de moeder afweerstoffen tegen Rhesus positief bloed gaan maken. Deze antistoffen kunnen via de navelstreng het bloed van de baby bereiken en afbreken, waardoor baby bloedarmoede krijgt.
Daarom wordt, als je rhesus-D-negatief bent, na 27 weken zwangerschap opnieuw bloed afgenomen en onderzocht op eventuele rhesusantistoffen. Ook wordt uit jouw bloed de bloedgroep van je kindje bepaald. Mocht je kindje Rhesus positief zijn dan krijg je een injectie met anti-rhesus-D immunoglobuline. Dit om te voorkomen dat je in de laatste twee maanden van de zwangerschap alsnog antistoffen gaat maken. Als de baby Rhesus-D-positief is, krijgt je binnen 24-48 uur na de bevalling nog zo'n injectie toegediend. Daardoor is de kans heel klein dat je antistoffen gaat maken.
Een brochure van het RIVM over bloedgroepantistoffen kun je hier downloaden.

Rhesus c
Er bestaan nog meer rhesusfactoren, zoals rhesus c. Ook als je rhesus-c-negatief bent, wordt er tijdens de zwangerschap bij 27 weken nogmaals bloed afgenomen om de bloedgroep van je kindje te bepalen. Mocht je kindje rhesus-c-positief zijn, dan kunnen we na de geboorte extra alert zijn op de gezondheid van je baby.

Antistoffen tegen rode bloedlichaampjes in het algemeen
In het onderzoek wordt ook gekeken naar antistoffen tegen rode bloedlichaampjes in het algemeen. Zie ook onderstaande folder "Bloedgroepantistoffen en zwangerschap".

Syfilis
Syfilis, ofwel Lues is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die iemand kan oplopen door onveilig te vrijen. Om besmetting van de baby te voorkomen, is het belangrijk de ziekte zo vroeg mogelijk in de zwangerschap op te sporen. Als uit het bloedonderzoek blijkt dat je syfilis hebt, dan word je verwezen naar een gynaecoloog en krijgt je antibiotica.

Hepatitis B
Hepatitis B is een ziekte waarbij een infectie van de lever optreedt door het hepatitis B-virus. Soms hebben mensen geen klachten en weten dus niet dat zij besmet zijn. Na de besmetting blijft een deel van de mensen het hepatitis B-virus bij zich dragen. Als je ‘virusdrager’ bent, heeft dat tijdens de zwangerschap geen schadelijke gevolgen voor de baby. Wel kan tijdens de geboorte de baby alsnog in aanraking komen met het virus en geïnfecteerd worden.
Om deze besmettingskans te verkleinen volgen wij een protocol, een onderdeel van dit protocol is de vaccinatie van je kindje na de geboorte.

HIV
Als de hiv-test positief is, dan ben je drager van het virus. In dat geval word je doorverwezen naar een gespecialiseerd hiv-centrum. Als je met hiv besmet bent, kan dit virus tijdens de zwangerschap of bevalling via je bloed op je baby worden overgedragen, of daarna via borstvoeding. De kans op besmetting van de baby kan sterk worden verminderd door virusremmers te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Bloedsuikerwaarde
Een verhoogde bloedsuikerwaarde kan een aanwijzing zijn voor diabetes, ofwel suikerziekte.
Als er een reden voor is zullen wij bij een zwangerschapsduur tussen 24-28 weken een verwijzing meegeven voor een uitgebreide Glucose tolerantie test: dit onderzoek wijst uit hoe jouw lichaam reageert op een suikerbelasting.
meer informatie: Glucose tolerantietest