Tijdens de zwangerschap kan je kiezen voor een aantal onderzoeken. Je beslist zelf of je deze onderzoeken wilt. Tijdens de eerste controle wordt gevraagd of je hierover meer informatie wenst. Prenataal betekent 'vóór de geboorte'. Een screening is een onderzoek door middel van een test. Bij prenatale screening wordt onderzocht of het ongeboren kindje een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking.

Counseling

Counseling is een uitgebreid informatiegesprek met je verloskundige waarin op alle mogelijkheden van de prenatale screening wordt ingegaan. Hierbij worden de voor- én nadelen van de tests besproken. Dit gesprek vindt altijd plaats voorafgaand aan je definitieve keuze voor wel of geen onderzoek.

NIPT


Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om te onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is op een kind met down-, edwards- of patausyndroom. Dit wordt onderzocht met de NIPT. Een bloedonderzoek wat gedaan kan worden vanaf 10 weken zwangerschap.

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden. Dit heet nevenbevindingen. Je kiest zelf of je deze wilt weten.

Tijdens het counselingsgesprek zullen we je over dit onderzoek informeren.

Voorkant folder de NIPT

De NIPT

In de folder vindt u alle informatie omtrent screening op down-, edwards- en patausyndroom.
Download

De betrouwbaarheid van de NIPT test is erg hoog. Wanneer de NIPT test zegt dat er geen sprake is van een trisomie (21, 13 of 18) dan is de kans dat dit toch het geval is kleiner dan 1:1000. Wanneer na de NIPT test sprake lijkt te zijn van een trisomie is er nog enkele procenten kans dat het kindje alsnog geen trisomie heeft. Om meer zekerheid te krijgen word je een vlokkentest of vruchtwater punctie aangeboden. 

  • De NIPT kan uitgevoerd worden vanaf 10 weken zwangerschap
  • De NIPT wordt gefinancierd door de overheid. 
  • De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn
  • De uitslag duurt 10 dagen 
  • De NIPT geeft GEEN uitslag over het geslacht van de baby

De locaties waar je in Utrecht bloed kunt laten prikken voor NIPT zijn: 

  • Saltro Locatie Bosboomstraat, Bosboomstraat 1G, Utrecht: Ma t/m Vrij 7:00 uur – 17:00 uur.
  • Saltro Locatie Werradreef, Werradreef 2, Utrecht: Ma t/m Vrij 7:00 uur – 18:00 uur.
  • Saltro Locatie Plutolaan 1, Bilthoven
  • St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht: Ma t/m Do 7:30 uur – 17:00 uur.

Vanaf  1 april 2023 is de NIPT onderdeel van het reguliere programma prenatale screening geworden.

13 weken echo


Sinds 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 weken echo om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien. De 13 wekenecho is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie.

De 13 weken echo valt, net als de 20 weken echo, onder prenatale screening. De 13 wekenecho is een medisch onderzoek dat je kunt laten doen tussen 12+3 en 14+3 weken. Aanstaande ouders kiezen zelf, met begeleiding van de verloskundige zorgverlener, of zij de 13 wekenecho willen laten doen. Speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten voeren deze echo uit. Als de echoscopist een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden.

Wetenschappelijke studie

De zwangere kan de 13 weken echo alleen krijgen als zij meedoet aan de wetenschappelijke studie en toestemming geeft voor het gebruik van haar gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de voor- en nadelen te bepalen van de 13 weken echo. Het vroeg in de zwangerschap ontdekken van lichamelijke afwijkingen kan een voordeel zijn. Maar het kan ook leiden tot meer onrust en onzekerheid. Verder wordt in kaart gebracht hoe zwangeren, partners en zorgverleners deze echo ervaren. Als de resultaten bekend zijn, besluit het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of ook deze echo wordt aangeboden als reguliere screening tijdens de zwangerschap. De studie duurt tot en met 2024.

13w echo

13 wekenecho

visual-onderzoek

veelgestelde vragen 13wkn echo

imitas studie afbeeldin

IMITAS studie

SEO/ de 20 wekenecho


Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) wordt rond 20 weken zwangerschap uitgevoerd. Het is een uitgebreide echo waarbij een aantal structuren van het ongeboren kindje worden bekeken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hersenen, de rug, de nieren en het hart. Tijdens het spreekuur vertellen we meer over de 20 weken echo Je kunt ook alvast meer lezen in de folder.

De 13 en 20 wekenecho worden vergoed vanuit de rijksbegroting.

kaft 13-weken-echt-en-20-weken-echo

13 en 20 weken echo

In de folder vindt u alle informatie over de 13 en 20 wekenecho
Download