Wij  werken samen met de drie grote ziekenhuizen in de omgeving: het Diakonessenhuis UtrechtSt Antonius Geboortezorg in Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

Geboortehuis Utrecht


Met 13 verloskundigenpraktijken uit de regio hebben we in 2011 het initiatief genomen om in het Diakonessenhuis een geboortehuis te openen: het Geboortehuis Utrecht werd in 2012 geopend.
In het Geboortehuis Utrecht kun je terecht voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis, maar in een huiselijke sfeer. Beval je zonder medische reden in het Diakonessenhuis, dan zal je onder begeleiding van ons in het Geboortehuis bevallen.

Van onze praktijk participeren Mieke en Verine actief in het bestuur van het Geboortehuis.

Verloskundig Samenwerkingsverband


Goede samenwerking kan alleen met goed overleg. Onze verloskundigenpraktijk maakt dan ook deel uit van een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) met de ziekenhuizen. In plaatselijke samenwerkingsverbanden komen verloskundigen en gynaecologen bij elkaar om afspraken te maken over bijvoorbeeld de overdracht van cliënten of het vertalen van algemene richtlijnen naar de lokale situatie. Ook  kinderartsen en kraamzorgaanbieders nemen deel aan het overleg.
Al het contact binnen de VSV’s zorgt ervoor dat de cliënten van Utrecht- Oost de best mogelijke zorg krijgen.
 

Gynaecoloog op de Bloemstraat


Dr. Boon, gynaecoloog van het Diakonessenhuis, houdt 1 spreekuur per 6 weken bij ons op de Bloemstraat. Dit spreekuur is specifiek bedoeld voor de zwangere voor wie we extra afspraken willen maken voor in de zwangerschap of tijdens de bevalling.

Het kan zijn kan zijn dat we je voor dit spreekuur benaderen. Mocht je zelf denken voor dit spreekuur in aanmerking te komen dan is het natuurlijk ook mogelijk om dit aan te geven tijdens je controle.

Eerstelijns Verloskundigen Coöperatie midden Nederland


Onze praktijk is lid van de Eerstelijns Verloskundigen Coöperatie midden Nederland (EVC midden Nederland).
Met zeven verloskundigenpraktijken uit de regio bundelen we onze krachten. We maken gebruik van elkaars competenties en zetten deze in om de zorg voor onze zwangeren te verbeteren. Samen vormen we een sterke vertegenwoordiger van eerstelijns verloskunde in de regio. Dit alles om nieuwe ontwikkelingen te volgen, te initiëren en om de beste zorg te blijven bieden!