Echoscopie is een steeds belangrijker onderdeel geworden van de zorg in je zwangerschap. Ouders vinden het rustgevend en leuk om hun kindje zo nu en dan te zien. 

Al vroeg in de zwangerschap bieden wij meerdere echo's aan. Of je hier ook gebruik van wilt maken is uiteraard helemaal aan jou/jullie. We vinden het belangrijk dat je keuzevrijheid hebt wat betreft echo's in je zwangerschap. Daarin denken we graag met jullie mee. 

Iedere zwangere krijgt standaard 5 echo’s aangeboden: de vitaliteitsecho, de termijnecho, de 13- weken echo, de 20-weken echo en een groei/liggingsecho bij 35 – 36wkn.  Daarnaast kan het zijn dat we extra echo's plannen om bijvoorbeeld de groei van de baby of de ligging van de placenta te controleren. Deze medische echo’s worden altijd vergoed door de verzekering. Je mag ook zelf kiezen of je extra (pret)echo’s tijdens de zwangerschap wil. 

Een aantal van deze echo's kunnen worden gemaakt door onze eigen echoscopistes op de praktijk. 

Dit zijn: 

  • Vitaliteitsecho rond 7-8 weken (niet altijd vergoed)
  • Termijnecho rond 11 weken
  • Liggingsecho rond 35-36 weken

Voor de overige echo's die bewezen zinvol zijn in de zwangerschap verwijzen we door naar Focus verloskundig centrum. Hier werken ervaren echoscopisten en maken ze gebruik van de nieuwste apparatuur om hoogwaardige kwaliteit van echo's aan te kunnen bieden. 

Vroege echo


Een vroege echo, ook wel vitaliteitsecho genoemd, wordt gemaakt tussen de 7 en 10 weken van de zwangerschap. Het doel van de echo is om te kijken of de zwangerschap vitaal is; of het hartje klopt. Ook kan je bij deze echo zien of de zwangerschap op de juiste plek is ingenesteld en of het 1 kindje (of misschien wel meer) is. Meestal is een vitaliteitsecho een inwendige echo via de vagina.

We bieden jullie deze vroege echo standaard aan maar of je hier gebruik van wil maken, is je eigen keuze.

Termijnecho


We maken bij iedere zwangere een termijnecho. De termijnecho wordt bij voorkeur verricht bij een zwangerschapsduur van 10 tot 12 weken.

Met de termijnecho kunnen we:

  • vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt
  • vaststellen of het een intacte zwangerschap is, dat wil zeggen dat het hartje klopt
  • zien of het om een eenling- of meerlingzwangerschap gaat
  • de “duur” van de zwangerschap vaststellen: de afmetingen van het kind geven een nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum.

13 weken echo


De dertien weken echo is een medische echo tussen 12+3 en 14+3 waarbij gekeken wordt of de baby lichamelijke afwijkingen heeft die al vroegtijdig zichtbaar zijn. Deze echo wordt vanuit de rijksbegroting vergoed.

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)/ de 20 wekenecho


Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) wordt rond 20 weken zwangerschap uitgevoerd.  Deze echo is in eerste instantie bedoeld om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of je kind een open rug of open schedel heeft. Daarnaast kunnen er tijdens de 20 weken echo ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de nieren en het hart en andere organen en ook naar de ledematen en het aangezicht. Helaas is de twintig weken echo geen garantie voor een gezond kind omdat niet alle afwijkingen opgespoord kunnen worden. Tijdens het spreekuur vertellen we meer over de 20 weken echo. Voor deze echo verwijzen wij je naar een gespecialiseerd echocentrum.

Ook de 20 weken echo wordt vergoed vanuit de rijksbegroting.

Liggingsecho


Rond de 35-36e week van je zwangerschap maken we op de praktijk een liggingsecho om de ligging van het kindje te bevestigen. Vanaf deze termijn is het belangrijk dat het hoofd van het kindje naar beneden ligt. Na deze echo bestaat er nog een kleine kans dat de ligging verandert. De echo wordt herhaald indien er bij uitwendig onderzoek enigszins twijfel bestaat of het kindje met het hoofd of met de stuit naar beneden ligt.

Meer weten over echo’s? Lees de vijf vragen en antwoorden.

Echo's binnen onze praktijk


We vinden kwaliteit en bereikbaarheid belangrijk. Binnen onze eigen praktijk werken we daarom met 2 heel ervaren echoscopisten: Maryse Hazelhoff Roelfzema en Anja de Grient Dreux. Zij hebben vaste echospreekuren. Daarnaast is onze verloskundige Marloes Noppers ook echoscopiste.

Daarnaast kan je tijdens de gehele zwangerschap terecht voor echo's op eigen verzoek of echo met verwijzing bij Focus Verloskundig Centrum. Dit echocentrum is een samenwerkingsverband tussen 6 verloskundigenpraktijken en is gevestigd in Utrecht aan de Vleutenseweg 386 te Utrecht. Zo kun je altijd een afspraak maken die jou (en je partner) goed uitkomt en kunnen wij in geval van een medische (spoed) echo direct terecht.