Bij ons ben je welkom vanaf zwangerschapswens tot en met 6 weken na de bevalling. In deze periode bieden wij complete verloskundige zorg die afgestemd is op jullie behoeften. Wij controleren of alles goed gaat, geven informatie, advies en beantwoorden al je vragen. Verder attenderen we je op praktische zaken die moeten worden geregeld.

Wij hechten veel waarde aan persoonlijke zorg en aandacht voor iedere cliënt en (eventuele) partner. We voelen ons betrokken en het laagdrempelige contact draagt bij aan onze goede zorgverlening. 

We vinden het belangrijk dat je contact met ons opneemt bij ongerustheid. Wij zijn dan ook 24 uur per dag rechtstreeks bereikbaar en met spreekuurlocaties in Oudwijk, Hoograven én Bunnik zijn we altijd dichtbij.

Wij bieden:

 • Een vast team van ervaren verloskundigen en echoscopisten
 • Ruime spreekuurtijden inclusief avondspreekuur
 • 24/7 directe bereikbaarheid
 • Echo’s op de praktijk en in ons eigen echocentrum
 • Nauwe samenwerking met alle 3 de ziekenhuizen in Utrecht
 • Voorlichtingsavonden
 • Keuze tussen individuele controles of Centering Pregnancy
 • Keuze tussen thuisbevalling of ziekenhuisbevalling
 • Bevallen waar en op een manier die jij prettig vindt
 • Continue begeleiding tijdens je bevalling
 • Badbevalling
 • Adequate verwijzing naar andere zorgverleners indien nodig
 • Kraamvisites bij je thuis. Ook als je tijdens je zwangerschap en/of bevalling in het ziekenhuis onder controle bent geweest
 • Nacontrole 6 weken na de bevalling

Contract met de zorgverzekeraar

Als praktijk hebben wij met alle verzekeraars een contract. Dit betekent dat onze zorg 100% vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Kwaliteit

Als verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Utrecht-Oost zijn wij allen ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.
Wie is ingeschreven in dit register van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, laat zien dat hij of zij actief investeert in nieuwe kennis en vaardigheden. Denk daarbij aan nascholingen en vaardigheidstrainingen voor spoedeisende handelingen. Een geregistreerde verloskundige werkt volgens de standaarden en richtlijnen. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk in de ruimste zin van het woord. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken.

Onze echoscopisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging voor Echoscopisten. Ook zij hebben zeer veel ervaring en volgen voldoende bij- en nascholingen om gekwalificeerd te blijven.

Beveiligd systeem

Wij werken met een goed beveiligd, online systeem. Daarin kunnen wij, waar we ook zijn, altijd de gegevens van onze cliënten inzien. Zo zijn te allen tijde de juiste en actuele medische gegevens van jou bekend.

Teamoverleg

Werken in teamverband betekent dat goed overleg noodzakelijk is om goede zorg te kunnen garanderen. Wij hebben daarom iedere week een praktijkoverleg. Tijdens dit overleg bespreken we alle nieuwe cliënten en de zwangeren bij wie die week bijzonderheden geconstateerd zijn. Tijdens iedere wisseling van dienst komen deze bijzonderheden nogmaals ter sprake.